+48 733 933 179
Home > Aktualności > Place zabaw dla osób ze specjalnymi potrzebami. Integracyjne czy inkluzywne - wizja i produkty firmy Starmax
Wstecz
trampolina integracyjna na plac zabaw

Place zabaw dla osób ze specjalnymi potrzebami. Integracyjne czy inkluzywne - wizja i produkty firmy Starmax

 

Firma Starmax, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój społeczeństwa i rosnącą świadomość potrzeb różnorodnych grup dzieci, prezentuje zaawansowaną koncepcję placów zabaw integracyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Nie ogranicza się ona jedynie do zapewnienia radości z zabawy, lecz ma za zadanie kształtować otoczenie sprzyjające integracji dzieci o różnych zdolnościach. To podejście skupia się na wartościach równości, uniwersalnego projektowania, multisensoryczności, interakcji społecznych, bezpieczeństwa, edukacji i zaangażowania społeczności.

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zarówno plac zabaw jak i teren rekreacyjny muszą być przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Projektowanie uniwersalne – budowanie przestrzeni bez ograniczeń

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie różnorodność społeczeństwa staje się jednym z najważniejszych aspektów, firma Starmax przyjmuje perspektywę projektowania uniwersalnego w architekturze. Projektowanie uniwersalne zakłada tworzenie otoczenia dostępnego dla wszystkich, niezależnie od indywidualnych umiejętności, wieku czy kondycji zdrowotnej. To nie tylko spełnianie norm i przepisów, ale również tworzenie środowiska, które sprzyja pełnej integracji społecznej i równości szans.

Osoby ze specjalnymi potrzebami stanowią zróżnicowaną grupę, obejmującą osoby starsze, jednostki z niepełnosprawnością oraz te, które tymczasowo lub trwale doświadczają ograniczeń w zakresie mobilności lub percepcji. W kontekście placów zabaw, tworzenie przestrzeni przyjaznych dla wszystkich staje się niezwykle istotne, uwzględniając różnorodność indywidualnych potrzeb i zdolności.

 

Różne rodzaje specjalnych potrzeb a dostępność i równość na placach zabaw

Wśród osób ze specjalnymi potrzebami można wyróżnić kilka kluczowych kategorii. Pierwszą z nich są osoby z zaburzeniami słuchu, takie jak osoby głuche, słabosłyszące czy głuchoniewidome. Dla nich istotna staje się komunikacja wizualna, język migowy czy rozwiązania techniczne wspomagające słyszenie. Plac zabaw musi uwzględniać te różnice, stwarzając warunki do pełnego uczestnictwa w zabawie.

Kolejną grupę stanowią osoby z ograniczeniami ruchowymi, takie jak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, korzystające z chodzików lub osoby z amputacją kończyny. Dla nich kluczowe jest łatwe dostosowanie przestrzeni, eliminacja barier architektonicznych oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do atrakcji placu zabaw.

Warto również zwrócić uwagę na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chorujące psychicznie lub te z ograniczonymi możliwościami poznawczymi. Dostępność do zabawek, zrozumiałe instrukcje czy spersonalizowane podejście do indywidualnych potrzeb stają się kluczowe dla tej grupy.

Nie można zapominać również o innych grupach, takich jak kobiety w ciąży, osoby z dziećmi czy seniorzy. Wszystkie te grupy mają swoje specyficzne potrzeby, które wymagają uwzględnienia w projektowaniu placów zabaw.

 

Inkluzywne place zabaw – siła różnorodności i akceptacji

Tworzenie przestrzeni przyjaznych dla wszystkich nie tylko eliminuje bariery, ale także promuje inkluzję i akceptację różnorodności. Projektując plac zabaw z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami, tworzymy otwarte, integracyjne środowisko, w którym każdy może czerpać radość ze wspólnej zabawy. To wyzwanie dla społeczeństwa, architektów i projektantów, ale przede wszystkim to szansa na budowanie bardziej dostępnej i równościowej przestrzeni dla wszystkich.

Plac zabaw staje się miejscem, które wyróżnia się brakiem barier i wykluczeń. To otwarta przestrzeń, gdzie każdy krok, bieg czy uśmiech dziecka jest równie ważny. Kreuje atmosferę akceptacji, gdzie różnice stają się siłą, a nie przeszkodą. Wszystkie dzieci, bez względu na poziom umiejętności, znajdują wspólny grunt do dzielenia się radością wspólnej zabawy.

Ta koncepcja nie tylko eliminuje fizyczne bariery dostępu, takie jak łatwy dostęp dla dzieci korzystających z wózków inwalidzkich czy chodzików, ale również rozbija barierę społeczną. Plac zabaw staje się miejscem, w którym nie istnieją podziały ani oceny, tylko wspólne doświadczenie radości i beztroskiej zabawy. To subtelne przypomnienie, że każde dziecko jest unikalne, a różnorodność jest źródłem siły i wzbogacenia dla całej społeczności placu zabaw.

 

Integracyjny plac zabaw i teren rekreacyjny dla osób ze specjalnymi potrzebami

Nowością w przepisach jest wymaganie dostosowania zarówno placu zabaw, jak i obszaru rekreacyjnego dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dla architekta i dewelopera oznacza to konieczność wyboru odpowiedniego sprzętu i zaprojektowania ścieżek komunikacyjnych tak, aby osoby z unikalnymi potrzebami mogły swobodnie korzystać z tych obszarów i urządzeń. Przepisy nie precyzują, czy specjalne potrzeby dotyczą dzieci, czy dorosłych, co pozostawia pewną elastyczność interpretacyjną. Zaleca się jednak zapewnienie urządzeń zabawowych spełniających te wymagania oraz urządzeń rekreacyjnych dostosowanych do osób ze specjalnymi potrzebami.

W przypadku integracyjnych placów zabaw warto skupić się na urządzeniach łatwo dostępnych z poziomu ziemi, takich jak panele edukacyjne, manipulacyjne, gry oraz urządzenia z dodatkowymi poręczami i dźwiękowe dla osób niewidzących. Inna grupa urządzeń to te wyposażone w rampy ułatwiające dostęp do wyższych poziomów zestawów zabawowych. Dla małych dzieci, osób z porażeniem lub niepełnosprawnościami ruchowymi proponuje się sprzęty wymagające asysty, jednak nadal przyjazne osobom ze specjalnymi potrzebami, np. huśtawka bocianie gniazdo czy karuzela tarczowa z wjazdem dla wózków inwalidzkich.

 

Siłownie i street workout dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami

Siłownie zewnętrzne cieszą się dużą popularnością jako elementy terenów rekreacyjnych, często wykorzystywane są przez seniorów i osoby dorosłe. Istnieją także siłownie dla dzieci o wzroście poniżej 140 cm. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników proponuje się urządzenia do street workout, czyli kalisteniki na świeżym powietrzu. Część urządzeń na siłowniach plenerowych i do street workout może spełniać wymogi sprzętów integracyjnych, służąc tym samym szerszej grupie użytkowników, np. koła tai chi, poręcze równoległe, wyciąg i wyciskanie z dodatkowymi poręczami.
Starmax

ul. Rycerska 3

83-050 Bąkowo k. Gdańsk

woj. pomorskie

www.starmax.com.pl

Godziny otwarcia:

pon-pt 8:00-16:00

Monika Suchodolska

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży

(pomorskie, zachodnio-pomorskie, dolnośląskie, małopolskie)

+48 733 933 179

monika@starmax.com.pl

Jarosław Gawinkowski

Doradca Klienta

(pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie)

+48 535 035 015

jarek@starmax.com.pl

Paulina Sobczak

Doradca Klienta

(kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie,
łódzkie)

+48 733 933 137

paulina@starmax.com.pl

Mateusz Maculewicz 

(śląskie, opolskie)

+48 604 977 356

mateusz@starmax.com.pl

Denis Boyko

Przedstawiciel Handlowy na rynki zagraniczne 

+48 600 250 245

denis@starmax.com.pl

Dariusz Gucwa 

Koordynator instalacji i logistyki

+48 884 000 884